حمل خودرو رشت _امداد خودرو رشت _1893بدون کد| خودروبر پارسیان خزررشت

امداد خودرو گلسار رشت /امداد خودرو پستک رشت /☎️01333725897☎️امداد خودرو بلوار گیلان رشت /امداد خودرو خیابان کاکتوس رشت /☎️09113400107☎️

امداد خودرو سراسری پارسیان خزر حمل خودرو رشت و یدک کش در رشت _جرثقیل نیسان در رشت _مکانیک سیار در گلسار رشت _☎️09115506904☎️کلیه خدمات بصورت شبانه روزی در استان گیلان میباشد .

امداد خودرو گلسار رشت شما را با چند مورد از موارد فنی در مورد موتور و گیربکس  خودرو لیفان ایکس ۶۰ و لیفان ۶۲۰ میرساند .

شماره تلفن امداد خودرو رشت _جرثقیل نیسان رشت.امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان  گلسار رشت
شماره امداد خودرو رشت _جرثقیل نیسان رشت . امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان گلسار رشت

روش توصيه شده جهت گرم كردن موتور و مبدل كاتاليستى
خود رو را براى مدت 5 دقيقه و با سرعت 70 كيلومتر در ساعت در دنده 3 رانندگى نمائيد و بمدت 8 دقيقه گازهاى
خروجى را چك كنيد .
پدال گاز را فشار دهيد و دور موتور را به مدت 2 دقيقه تا 4500 دور در دقيقه بالا ببريد و در مدت 2 دقيقه گاز هاى
خروجى را چك كنيــد .
ابزار هاى سرويس
ابزار هاى مورد استفاده
1) ابزار هاى باز و نصب قطعات الكترونيكى و قطعات عمومى
2) مولتى متر ديجيتال براى كنترل مدار هاى الكترونيكى
3) اُسيلوسكوپ اندازه گيرى امواج مربعى
4) مانومتر اندازه گيرى فشار سوخت با مقياس 1 تا 0 كيلو پاسكال
5) تشخيص عيب سيستم هاى كنترل الكترونيكى موتور – اسكنر عيب ياب سيستم هاى الكترونيكى و نرم افزار
كامپيوتر دلفى
شاخص نقص موتور
وقتى كه يك نقص در يك سيستم و يا قسمت هائى از موتور پيش بيايد چراغ شاخص بطور اتوماتيك روشن مى شود
و به راننده ياد آور مى شود كه پيگيرى و رفع عيب نمايد.
توجــه : بعد از رفع عيب بايد توسط اسكنر كد نقص ذخيره شده در حافظه را پاك نمود .
اسكنــر عيب ياب
از اسكنر بايد همزمان با كار كردن خودرو و با اصلاعات جارى عملكرد خودرو استفاده نمود .
نقص هاى معمول و روش خدمات
اطلاعات خدمات
1 )آمادگى براى سرويس دهى :
* تعميرات خودرو در محيط وايستگاه هاى پمپ بنزين مجاز نيست
* تعمير سيستم سوخت رسانى نبايد در نزديكى منابع قابل احتراق ويا آتش انجام شود .
* سيگار كشيدن هنگام تعميرات ممنوع است .
2) هنگام باز كردن سيستم سوخت رسانى مثل تعويض فيلتر بنزين , باز كردن پمپ بنزين و لوله هاى ورودى و
خروجى بنزين و از اين قبيل :
* قطب منفى باطرى بايستى جدا شود تا در صورت اتصالى نا خواسته بعضى قطعات از ايجاد جرقه و خطر جلوگيرى
نمايد .
* اتصالات لوله هاى سوخت بايد با پارچه پوشانده شوند .
* هنگام كار بايد از ريخته شدن بنزين بر روى قطعات موتور بخصوص لوله اگزوز كه حرارت بسيار بالائى دارد
جلوگيرى شود .
* بنزين را از قطعات چرمى و لاستيكى دور نگهداريد
3) هنگام باز كردن و سرويس قطعات سيستم كنترل الكترونيكى :
* در صورت عدم كاركرد صحيح موتور و خودرو بايد ابتدا سلامت قطعات را بر رسى كرد و سپس به بر رسى و بازديد
سيستم پاشش سوخت و تداخل سيم كشى و اتصالات بدنه و خطوط ولتاژ قوى و واير هاى شمع ولوله وشلنگ هاى
سيستم تنظيم فشار سوخت پرداخت .اين بازديد ها و چك كردن ها بايد مكررا” انجام شوند تا صدمه اى در سيستم و
قطعات پاشش سوخت الكترونيكى وجود نداشته باشد

امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان  گلسار رشت
امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان گلسار رشت

■مطلبی در مورد کاتالیست خودرو لیفان رشت

 

روش توصيه شده جهت گرم كردن موتور و مبدل كاتاليستى
خود رو را براى مدت 5 دقيقه و با سرعت 70 كيلومتر در ساعت در دنده 3 رانندگى نمائيد و بمدت 8 دقيقه گازهاى
خروجى را چك كنيد .
پدال گاز را فشار دهيد و دور موتور را به مدت 2 دقيقه تا 4500 دور در دقيقه بالا ببريد و در مدت 2 دقيقه گاز هاى
خروجى را چك كنيــد .
ابزار هاى سرويس
ابزار هاى مورد استفاده
1) ابزار هاى باز و نصب قطعات الكترونيكى و قطعات عمومى
2) مولتى متر ديجيتال براى كنترل مدار هاى الكترونيكى
3) اُسيلوسكوپ اندازه گيرى امواج مربعى
4) مانومتر اندازه گيرى فشار سوخت با مقياس 1 تا 0 كيلو پاسكال
5) تشخيص عيب سيستم هاى كنترل الكترونيكى موتور – اسكنر عيب ياب سيستم هاى الكترونيكى و نرم افزار
كامپيوتر دلفى
شاخص نقص موتور
وقتى كه يك نقص در يك سيستم و يا قسمت هائى از موتور پيش بيايد چراغ شاخص بطور اتوماتيك روشن مى شود
و به راننده ياد آور مى شود كه پيگيرى و رفع عيب نمايد.
توجــه : بعد از رفع عيب بايد توسط اسكنر كد نقص ذخيره شده در حافظه را پاك نمود .
اسكنــر عيب ياب
از اسكنر بايد همزمان با كار كردن خودرو و با اصلاعات جارى عملكرد خودرو استفاده نمود .
نقص هاى معمول و روش خدمات
اطلاعات خدمات

امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان  گلسار رشت
امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان گلسار رشت

1 )آمادگى براى سرويس دهى :
* تعميرات خودرو در محيط وايستگاه هاى پمپ بنزين مجاز نيست
* تعمير سيستم سوخت رسانى نبايد در نزديكى منابع قابل احتراق ويا آتش انجام شود .
* سيگار كشيدن هنگام تعميرات ممنوع است .
2) هنگام باز كردن سيستم سوخت رسانى مثل تعويض فيلتر بنزين , باز كردن پمپ بنزين و لوله هاى ورودى و
خروجى بنزين و از اين قبيل :
* قطب منفى باطرى بايستى جدا شود تا در صورت اتصالى نا خواسته بعضى قطعات از ايجاد جرقه و خطر جلوگيرى
نمايد .

 

امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان  گلسار رشت
یدک کش گلسار رشت . امداد خودرو و خودروبر و یدک کش و جرثقیل نیسان گلسار رشت

* اتصالات لوله هاى سوخت بايد با پارچه پوشانده شوند .
* هنگام كار بايد از ريخته شدن بنزين بر روى قطعات موتور بخصوص لوله اگزوز كه حرارت بسيار بالائى دارد
جلوگيرى شود .
* بنزين را از قطعات چرمى و لاستيكى دور نگهداريد
3) هنگام باز كردن و سرويس قطعات سيستم كنترل الكترونيكى :
* در صورت عدم كاركرد صحيح موتور و خودرو بايد ابتدا سلامت قطعات را بر رسى كرد و سپس به بر رسى و بازديد
سيستم پاشش سوخت و تداخل سيم كشى و اتصالات بدنه و خطوط ولتاژ قوى و واير هاى شمع ولوله وشلنگ هاى
سيستم تنظيم فشار سوخت پرداخت .اين بازديد ها و چك كردن ها بايد مكررا” انجام شوند تا صدمه اى در سيستم و
قطعات پاشش سوخت الكترونيكى وجود نداشته باشد

امداد خودرو رشت گیلان گلسار
امداد خودرو رشت گیلان گلسار

در صورت كافى نبودن ولتاژ باطرى و يا استارتر نخوردن موتور استفاده از باطرى كمكى براى روشن كردن موتور
بطور مداوم به كاتاليست سه طرفه صدمه خواهد زد .
* هنگام انجام سرويس هاى لازم بايستى قطب منفى باطرى جدا شود هيچگاه هنگام انجام خدمات وتست ؛ قطعات
الكترونيكى رادر نياوريد
* براى تست قطعات الكترونيكى هرگز از فرو كردن سوزن در سيم ها استفاده ننمائيد .
* اتصالات باطرى هرگز نبايد هنگام كار كردن موتور از جا بر داشته شوند .
* هنگام جوشكارى در هر نقطه خودرو اتصال باطرى واتصال كامپيوتر موتور بايستى جدا شوند .
* در حال روشن بودن موتور چنانچه وايرهاى شمع كشيده شوند از آنجا كه سوخت همچنان در حال پاشش است ؛
بنزين سوخته نشده به كاتاليست سه طرفه صدمه وارد مى كند .
لازم است بدانيد كه خودرو به كامپيوتر دزد گير مجهز است يا خير . ابتدا بايد سيستم برق دزد گير قطع شود و بعد
ECM تعويض گردد.
* در صورت تعويض ECM كه با سيستم دزدگير يك خودرو هما هنگ شده باشد را نمى توان روى خودرو ديگرى
استفاده كرد
* قطعات نبايد با زور و فشار درآورده شوند .
* درپوشECM هرگز نبايد باز شود .
* سنسور اكسيژن هنگام باز كردن نبايد با آب و يا مايعات ديگر در تماس باشد .
* پمپ بنزين نبايد بدون بنزين و در هوا كار كند .
* بسيارى قطعات الكترونيكى قابل تعمير نيستند و بايد آن ها را تعويض نمود .
* سيستم بايد مجهز به واير هاى شمع ضد تداخل نوسان باشد وگرنه بهECM صدمه وارد مى شود .
4) كامل كردن :
* مطمئن شويد كه تمام اتصالات سوخت و برق كامل هستند .
* اتصالات ولتاژ بالا بايد كاملا” محكم شده باشند .
* كابل هاى باطرى را هرگز جابجا ننمائيد و دقت كنيد كه محكم بسته شده باشند

 

http://emdadbatterygilan.ir
امداد باطری در استان گیلان👆👆
http://panchargirisayargilan.ir
پنچرگیری سیار در استان گیلان 👆👆
http://mechanicsayaregilan.ir
مکانیکی سیار در استان گیلان 👆
emdadkhodrofuman.ir
امداد خودرو فومن
emdadkhodrogilan.ir
امداد خودرو گیلان
emdadkhodroradht.ir
امداد خودرو رشت
sos1893.ir
امداد خودرو کشور
emdadkhodro1893.ir
امداد خودرو ۱۸۹۳

https://emdadkhodrokhomam.ir/
خمام
https://emdadkhodrorudbar.ir/
رودبار
https://emdadkhodroastaneashrafie.ir/
استانه اشرفیه

https://emdadkhodrojomebazar.ir/
جمعه بازار
https://emdadkhodrolahijan.ir/
لاهیجان
http://emdadkhodrolisar.ir
لیسار

http://mechanicsayaregilan.ir
خودروبر سیاهکل

خانه


کیاشهر

http://khodrobarloshan.ir
لوشان

http://khodrobarlangarud.ir
لنگرود
http://khodrobarsangar.ir
سنگر
http://khodrobarfuman.ir
فومن
سایت ها و راه های ارتباطی مردم با امداد خودرو های ما در استان گیلان

ما بصورت شبانه روزی در استان گیلان اماده ارایه خدمات میباشند .

امداد خودرو گیلان
1893   ☎️☎️☎️  بدون کد
01333725897
09113400107

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *